BESPLATNO POGLAVLJE: Metoda tarota Keltski križ

Keltski križ je tradicionalna i najčešće korištena metoda široke primjene. Neki kartomanti za nju upotrebljavaju samo velike arkane, ali ona je jednako učinkovita i kada se gradi od cijele garniture. Naime, svaku metodu koja se sastoji od većeg broja karata lakše je tumačiti ako se koristi cijela garnitura, jer je na taj način lakše uočiti ključne točke u predmetu pitanja. Velike arkane ukazuju na snažne utjecaje koje će pitač moći mijenjati samo uz veliki osobni napor, dvorske karte predstavljaju druge ljude koji se upliću u pitačeve interese, a numerirane male arkane označavaju situacije u kojima pitač sam direktno utječe na daljnji razvoj neke za njega važne situacije. S obzirom na veliki broj karata u ovoj divinacijskoj metodi dodatne dvije karte najčešće nisu potrebne, iako su dopuštene.

Metoda slaganja tarot karata - Keltski križ

Raspored karata:
1. – temelj, pitačev trenutni psihički potencijal usmjeren na traženje rješenja
2. – protivni utjecaj, energija unutar samog pitača ili iz njegove okoline (koja predstavlja zapreku za rješenje pitačevog problema ili ostvarivanje cilja)
3. – pitačev cilj, najbolji rezultat koji se može postići u sukobu temelja (1.) i protivnog utjecaja (2.)
4. – stav pitača o problemu koji se razmatra, mišljenje i želja sa stajališta njegovog ega (ako se značenje ove karte ne može povezati sa kartama na poziciji (1.) i (2.), daljnje tumačenje neće imati nikakvog smisla – cijeli sistem tumačenja je ništavan i potrebno je postaviti drugi, iz početka)
5. – prošlost, uzrok problema
6. – bliska budućnost, prvi događaji ili utjecaji vezani uz moguće rješenje problema (ako je kontekst karte negativan u odnosu na 3. – cilj, to znači da pitač neće moći shvatiti bit svog problema tako dugo dok ego vlada svim njegovim postupcima)
7. – pitačeva najdublja bit (ono što pitač priznaje samo sebi, što osjeća, a ne želi da bude otkriveno drugim ljudima – područje iza ega, početak duhovne razine)
8. – utjecaji okoline (na pitačev konkretan problem, ali i na njegov život u širem smislu)
9. – pitačeve nade ili strahovi vezani uz potrebu rješavanja konkretnog problema (rezultat sabiranja iskustva iz pozicija 4, 5, 6, 7. i 8. – pitačev budući stav o sadašnjem problemu)
10. – rasplet, rješenje pitačevog problema u budućnosti.

Ovo besplatno poglavlje samo je djelić svega što možete naučiti i primijeniti u praksi s knjigom Tarot kao profesija Vesne Burcse.

Naslovnica knjige tarot kao profesija Vesna BurcsaKnjiga Tarot kao profesija jedini je registrirani udžbenik tarota i jedina knjiga o tarotu koju ćete ikad trebati! Detaljna je podloga za sve koji se žele baviti tarotom na bilo kojoj razini vještine. Luksuzno je izdanje u tvrdom uvezu na 416 stranica, s 78 ilustracija karata u boji na kvalitetnom papiru, a između ostalog sadrži:

  • pregled povijesti tarota
  • značenja tarota
  • slike i detaljne opise svih 78 karata
  • metode rada u tarotu

Svladavanjem znanja iz knjige Tarot kao profesija na pola ste puta da ostvarite novu karijeru i postanete profesionalni tumač tarota.

Nazovite odmah na broj telefona 060 – 63 00 33 (6,88 kn/min za pozive iz fiksne mreže, 8,28 kn/min za pozive iz mobilne mreže. Samo za osobe starije od 18 godina) i ostvarite 20% popusta na knjigu Tarot kao profesija, samo za posjetitelje Internet stranice ili pročitajte ostala besplatna poglavlja:

Detaljan opis karte – Velika arkana – Car

Detaljan pregled karte – Mala arkana – 6 pehara – Strast

Detaljan pregled karte – Dvorska karta – Kraljica mačeva

Metoda tarota Keltski križ